Valmennukset

Työelämän psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen

Organisaation kilpailukyvyn ylläpitäminen heijastuu kovina vaatimuksina henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin ja yhteistyöhön. Tulospaineet ovat yhä enemmän yksittäisten työntekijöiden harteilla. Mutta osaavatko kaikki johtaa itseään tai yhteistyötään?

 

Tehtävämme on kehittää asiantuntijaorganisaatioiden henkilöstön psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja. Haluamme auttaa työntekijöitä johtamaan ja suhtautumaan työhönsä tehokkaasti mutta inhimillisesti. Valmennukset toteutetaan taatulla Bravers-tyylillä, eli tietoa antaen, innostaen ja kokeilemaan ohjaten.

Valmennamme seuraavia teemoja:

Psyykkiset taidot

Kuten optimismi, muutoskyvykkyys, resilienssi, luovuus, kasvun ajattelutapa, työajan-, ajattelun- ja stressinhallinta sekä mindfulness- ja tunnetaidot.

Bravers valmennustalo asiantuntijayrityksen valmennukset sosiaaliset taidot

Sosiaaliset taidot

Kuten palautteenanto, kohtaamistaidot, vuorovaikutustavat, tunneälykäs johtaminen, coachaava työyhteisö, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja hybridityömallit.

kuulemme sinua!

Muotoilemme valmennussisällöt aina vastaamaan organisaatiosi yksilöllistä tilannetta. Saat meiltä sekä kertaluonteisia valmennuksia että pidemmälle aikavälille jaksottuvia ohjelmia välitehtävineen.
Joskus organisaation tai tiimin tilanne on niin moniulotteinen, ettei mikään yksittäinen valmennus tuo toivottua muutosta. Tällöin käytämme restoratiivista kehitysotetta, joka auttaa selvittämään tilanteiden perimmäiset syyt. 

Hinnoitteluesimerkkinä modernin palauttenannon valmennus kahdella valmentajalla verkon yli, 90 min, max. 50 osallistujalle, hinta 3 000 € + alv 24 %.

Case:
Henkilöstön palautteenantovalmiuden nostaminen käytännön keinoin Roviolla

Organisaatio:
Rovio_Logo

Rovio Entertainment Oyj
Toimiala: Pelikehittäminen
Henkilöstömäärä: ~500
Maa: Kaikki yhtiön toimintamaat

Haaste:

Kuinka kehittää koko henkilöstön palautteenannon osaamista arjessa tehokkaasti ja modernilla otteella.

Lähestymistapa:

Bravers järjesti vuoden aikana viidelle ryhmälle kahden tunnin osallistavan työpajan, jossa tutustuttiin palautteenannon tuoreimpaan tutkimustietoon, keskusteltiin ja tehtiin käytännön harjoituksia.

Lopputulos:

Yhteinen palautteenannon kieli kehittyi ja syntyi yhteisön yhteinen ”Feedback Wall”, jonne vietiin henkilöstön henkilökohtaiset lupaukset palautteenannon kehittämiseksi

”Tässä valmennuksessa oli kyse koko organisaation kulttuurin kehittämisestä suuntaan, jossa jokainen voi toimia kollegalleen sparrauskumppanina ja kasvun tukena arjessa. Osallistuminen oli vapaaehtoista, ja oli ilo huomata, kuinka suuri joukko työntekijöitämme oli kiinnostunut palautteen, tai itseasiassa huomion, antamisesta ja vastaanottamisesta. Toteutus sai kiitosta ja konkreettiset opit näkyvät osana henkilöstön kehittynyttä yhteistyötä.”
Laura Reponen
Head of HR Operations (valmennuksen ajankohtana)

TEAM BUILDING

Tarjoamme tiimeille myös kehittäviä ja osallistavia Team Building aktiviteetteja. Voit tutustua niihin tarkemmin täältä.