Työyhteisö-
sovittelu

Ristiriitojen selvittäminen ja yhteistyön parantaminen

On arvioitu, että työntekijät käyttävät viikossa keskimäärin 2,8 tuntia konfliktien selvittelyyn. Tämä tarkoittaisi 100 hengen yhtiössä (40€/tunti) yli puolen miljoonan euron vuosikulua. Mitä pidempään ristiriitojen annetaan kehittyä, sitä suurempi hintalapusta tulee. Ristiriidat kuluttavat voimakkaasti henkilöstön psyykkisiä ja lopulta myös fyysisiä voimavaroja. On koko organisaation etu, että ristiriidat selvitetään, jotta ne eivät jää painamaan henkilöstön hyvinvointia, keskinäistä yhteistyötä ja sitä kautta yrityksen tuloksentekokykyä.

 

Meiltä voit tilata työyhteisösovittelua, jossa Braversin puolueeton sovittelija auttaa haastavaan tilanteeseen tai konfliktiin ajautuneen henkilöstöryhmän osapuolia ymmärtämään toistensa näkökulmia ja löytämään keskinäiseen työskentelyyn uusia toimivampia ratkaisuja. Keskustelujen kautta asioista voidaan sopia rakentavassa hengessä, jolloin vuorovaikutus ja halu tehdä yhteistyötä usein korjaantuvat tai jopa paranevat. Sovitteluprosessissa tavoitellaan sopimusta siitä, miten osapuolet toimivat yhdessä sovittelun jälkeen.

Näin sovitteluprosessi etenee:

1.  Sovitteluprosessin tilaaminen ja käynnistys
2.  Tiedottaminen osapuolille sovittelun alkamisesta
3.  Infotilaisuus kaikille sovitteluprosessissa mukana oleville
4.  Sovittelijan tekemä luottamuksellinen yksilöhaastattelu sovitteluun osallistuvien kanssa
5.  Yhteinen sovittelukeskustelu (tai useampi) koko porukalla
6.  Keskustelujen lopuksi sovittelusopimus
7.  Seurantakeskustelu muutaman kuukauden päästä

Yleistä työyhteisösovittelusta

Usein sovitteluprosessi lisää osallistujien vuorovaikutustaitoja ja kyvykkyyttä tunnistaa ja selvittää haastavia tilanteita jatkossa itsenäisemmin. Sovittelua voidaan käyttää myös organisaation kehittämisen työkaluna tai apuna lisäämään esihenkilöiden syvempää ymmärrystä siitä, minkälaiset haasteet painavat henkilöstön mieltä. Kutsumme tätä mallia restoratiiviseksi kehitysvalmennukseksi.

 

Sovittelut voidaan hoitaa kokonaan verkon yli, kasvokkain tai hybridinä. Jos sovittelun osapuolia on useita, voidaan käyttää kahta sovittelijaa. Usein yksi sovittelija riittää. Braversin pääsovittelijana toimii työyhteisösovittelijan koulutuksen saanut ja vuodesta 2021 saakka sovitteluprosesseja vetänyt Sanna Fäldt.

 

Työyhteisösovittelusta veloitamme 200 € / tunti + alv 24 %. Esimerkki: kahden hengen välisen ristiriitatilanteen sovittelu vie eri vaiheineen kokemuksemme mukaan keskimäärin 8-10 tuntia, mutta jokainen sovittelutilanne on yksilöllinen.

Case 1:
Monikulttuurisen tiimin konfliktin sovittelu

Organisaatio:

 Kansainvälinen asiantuntijatalo

Tiimin koko: 10 henkeä

Haaste:

Pitkäaikaisen kehityshankkeen sisällä oli alkanut esiintyä tyytymättömyyttä. Tiimin jäsenten motivaatio oli alkanut laskea, sillä työ ei edennyt toivotulla tavalla. Tiimin jäsenten välillä alkoi olla eripuraa ja keskinäinen luottamus oli heikentynyt.

Lähestymistapa:

Tiimin henkilöstöasioista vastaava ja tiimin vetäjä päätyivät tilaamaan tiimille Braversiltä työyhteisösovitteluprosessin. Prosessi kesti reilut kaksi viikkoa, joiden aikana pidettiin sekä yksilöhaastattelut, että yhteinen sovittelukeskustelu.

Lopputulos:

Keskustelut auttoivat kaikkia ymmärtämään toistensa näkökulmat, tilanteen juurisyyt selvisivät ja ne pystyttiin ratkaisemaan.

“Oli hyödyllistä saada joku organisaation ulkopuolinen tutkimaan konfliktia neutraalisti ja tarjoamaan kaikille tasapuolinen mahdollisuus tulla kuulluksi. Arvostan erityisesti sitä, kuinka rauhallisesti ja tunneälykkäästi keskustelut saatiin käytyä.”
Tiimin johtaja

Case 2:
Restoratiivinen kehitysvalmennus JCDecauxilla

Organisaatio:

JCDecaux Suomi
Toimiala: Ulkomainonta
Henkilöstömäärä: ~80 henkeä

Haaste:

Haluttiin ymmärtää syvällisemmin henkilöstötyytyväisyystutkimuksessa esiin tulleita kehitystoiveita ja löytää käytännöllisiä keinoja johtamisen kehittämiseksi.

Lähestymistapa:

Haastateltiin restoratiivisella tekniikalla noin 20 henkilöstön jäsentä ja tunnistettiin sekä kehitysmahdollisuudet että päähaasteet kehityksen tiellä. Havainnot käytiin läpi koko porukalla ja päälöydöksiä alettiin parantaa välittömästi johdon ja muiden relevanttien henkilöstöryhmien kanssa. 

Lopputulos:

Osallistujat saivat syvän kuulluksi tulemisen kokemuksen, yhteistyö parantui, keskinäinen ymmärrys kasvoi ja lisäksi saatiin konkreettisia johtamisen kehitysideoita edistettäväksi.

“Halusimme saada vahvistusta siihen, mihin yrityksemme johtamista ja yhteistyötä kannattaa lähteä kehittämään seuraavaksi. Bravers keräsi henkilöstön haastatteluilla tietoutta johtamisen vahvuuksista ja kehityskohteista. Valittu (restoratiivinen) haastattelumetodi oli erinomainen kokemus. Voin suositella lämpimästi Braversin kanssa tehtyä yhteistyötä”
Sanna Rainio
Head of HRD