Sydämellä
töissä

Kirja, jonka avulla rakennat hyviä työelämäsuhteita

Sanna Fäldt Sydämellä töissä tietokirja työelämän suhteet bravers valmennustalo

Mietitkö usein, miksi vuorovaikutus ei toimi joissain tilanteissa tai joidenkin ihmisten kanssa?

Sydämellä töissä -kirja auttaa sinua kehittämään kohtaamistaitojasi sekä lisäämään luottamusta ja empatiaa työpaikallasi. Vaikka työ automatisoituu, tulevaisuudessakin työtä on lopulta aina tekemässä ihmiset. Ja siellä, missä on ihmisiä, syntyy aina arvaamaton kudelma ihmisten välisiä kohtaamisia.
Kirja tarjoaa sinulle käytännöllisiä työkaluja ja keinoja kohdata itsesi ja toiset työpaikalla aidommin ja inhimillisemmin.

Sydämellä töissä -kirja auttaa sinua:

Ymmärtämään itseäsi vuorovaikuttajana

Kohtaamaan toinen ihminen

onnistumaan työpaikkasi kohtaamisista

Kirjan kolme ensimmäistä lukua ohjaavat lisäämään ymmärrystä itseä ja omia vuorovaikutustapoja kohtaan. Kirjan luvut 4–6 laajentavat näkemystäsi siitä, mitä meille vuorovaikuttajina tapahtuu, kun kohtaamme toisen ihmisen. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, miksi vuorovaikutus tietyissä tilanteissa on niin haastavaa ja miten toisaalta voimme luoda syviä ja luottamuksellisia suhteita työkavereihin. Kirjan viimeisissä luvuissa pureudutaan ristiriitoihin, niiden estämiseen ja purkamiseen sekä siihen, miten kukin voi itse vaikuttaa todella onnistuneiden kohtaamisten rakentamiseen. Samalla tutkitaan sitä, miten jokainen voi toimia sovun lähettiläänä omassa työyhteisössään ja sitä, miten johtajat voivat lieventää työpaikoilla luonnostaan olevaa valta-asetelmaansa ja miksi näin kannattaa tehdä.

Sanna Fäldt Sydämellä töissä tietokirja bravers valmennustalo

Kenelle kirja on tarkoitettu?

Sydämellä töissä -kirja on hyvä yleisopas kaikille työssäkäyville suomalaisille sekä erilaisille työyhteisöille. Hyvät ihmisten väliset yhteydet työyhteisössä johtavat lisääntyneeseen turvallisuudentunteeseen, parempaan yhteishenkeen, kohonneeseen työhyvinvointiin, aiempaa suurempaan luovuuteen ja sitä kautta parempiin työn tuloksiin.

Sanna Fäldt Sydämellä töissä tietokirja bravers valmennustalo

Miksi minun tulisi ostaa kirja?

Sydämellä töissä -kirja on tehokas työkalu siihen, miten voit työntekijänä kehittää itseäsi kohtaamistaidoissa. Kirja haluaa auttaa jokaista lukijaansa olemaan töissä toiselle huomaavainen, innostava ja kuuleva kollega tunnistamalla omia tunteitaan, olemalla empaattinen sekä ohjaamalla sanattomia ja sanallisia signaalejaan.

"Matka lähtee omasta itsestä – sen tutkimisesta, miten sinusta kommunikoijana tuli sellainen kuin olet, minkälaisia viestintätapasi ovat ja miten, ehkä yllättävilläkin tavoin, ne vaikuttavat muihin".

KIRJAILIJA

Valmentaja ja tietokirjailija Sanna Fäldt Bravers

Sanna Fäldt

Työ- ja organisaatiopsykologian sekä muutosjohtamisen asiantuntija, kokenut tiiminvetäjä, työyhteisösovittelija ja mindfulnessohjaaja. Opiskelee paraikaa lyhytterapeutiksi. Yli 15 vuoden kokemus viestintäalan tehtävistä, viimeisimpänä Deloittelta markkinointi- ja viestintäjohtajana. Toinen Braversin perustajista ja toiminut päätoimisena valmentajana vuodesta 2019.

Sanna on tottunut valmentamaan kokeneita asiantuntijoita. Hän pyrkii ohjauksessaan edistämään oppimista lähestyttävien teoreettisten viitekehyksien, kokemuksellisten tekniikoiden ja käytännön esimerkkien kautta. Arvot sovittelijana ovat aitous, tasapuolisuus ja inhimillisyys

Sydämellä töissä on Sannan kolmas kirja. Sanna on kirjoittanut aikaisemmin: Nauti työstäsi! Naisen voimakirja työelämään (Bazar 2019) ja Pirjo ja Tyyne – Kesytä sisäiset äänesi (Bazar 2021).

Bravers valmentaa myös näistä teemoista:

Työelämän psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.
Sovitteleva esihenkilö -valmennus
Sydämellä töissä -valmennus