Sovitteleva esihenkilö

Valmennus sinulle, joka kohtaat työssäsi haastavia tilanteita

Kaipaatko toimivia työkaluja ihmisten välisten ristiriitatilanteiden selvittämiseen?

Hyvä yhteistyö ja johtaminen perustuvat ihmisten väliseen arvostukseen. Toisen arvostaminen voi tuntua vaikealta, jos ollaan törmäyskurssilla ja yhteistyö takkuaa. Ihmisten johtamisessa ja esihenkilöroolissa näitä tilanteita on vaikea välttää, ja ne tuntuvat usein kuormittavilta. Ristiriidat ja konfliktit kaikessa haastavuudessaan tarjoavat silti aina myös mahdollisuuden parantaa yhteistyötä ja luottamusta.

 

Haluamme antaa sinulla uudenlaisia työkaluja, joilla voit kääntää haastavat vuorovaikutustilanteet mahdollisuuksiksi oppia ja vahvistaa yhteistyötä. Valmennuksessa syvennymme tarkastelemaan sitä, mistä konfliktit syntyvät, miksi ne tuntuvat niin tuskallisilta, ja miten niiden ratkomisen kautta voidaan vahvistaa ihmisten välistä yhteyttä – huolimatta siitä, ollaanko asiasta samaa vai eri mieltä. Kun esihenkilönä opettelet käymään yhteyttä luovia keskusteluja, autat ja toimit roolimallina tiimillesi ja sitä kautta koko organisaatiollesi.

Restoratiivisen lähestymistavan hyödyt organisaatiolle:

purkaa ennakkoluuloja

auttaa ymmärtämään toisten näkökulmia

antaa työkaluja käsitellä herkkiä tilanteita ennen kuin ne kärjistyvät

tuo taloudellista hyötyä lisäämällä tuottavuutta ihmisten hyvinvoinnin ja yhteistyön kautta

vähentää inhimillistä kärsimystä

vahvistaa empatiakykyä

kehittää resilienssä

sitouttaa henkilöstöä

luo psykologisesti turvallista ilmapiiriä

Valmennuksessa opit mallin, jonka avulla voit lähestyä haastavaa tilannetta, johtaa siihen liittyviä keskusteluja, peilata eri näkökulmia ja löytää yhteisen uuden suunnan ihmisten välille.  Käymme läpi ja harjoittelemme käytännön tilanteita, jotta saat toimintamallit välittömästi käyttöön arjessa.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu esihenkilöasemassa toimiville, henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, työsuojeluvaltuutetuille, sekä muille sovittelusta kiinnostuneille johtajille ja asiantuntijoille.

Bravers valmennustalo asiantuntijayrityksen valmennukset sosiaaliset taidot

Mitä on sovitteleva lähestymistapa?

Sovitteleva lähestymistapa pohjautuu restoratiivisuuteen, jossa painotus on yhteyden palauttamisessa ja luomisessa sekä vastakkainasettelun purkamisessa. Restoratiivisuus purkaa ennakkoluuloja, lisää ymmärrystä ja vastuunottoa tuo kunnioitusta yhteisön jäsenten välille eri näkemyksistä huolimatta.

VALMENTAJAT

Bravers valmentaja Anni Harada

Anni Harada

Vahva vuorovaikutuksen osaaja, ihmisläheinen tiimien toiminnan tuntija sekä vastuullinen, sitoutunut ja palveluhenkinen valmentaja, joka innostuu aidoista kohtaamisista sekä muutoksen ja kasvun mahdollisuuksista. Anni on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (Tampereen yliopisto), työyhteisösovittelija (HY+) ja pilatesohjaaja (UKK-instituutti).

Annin erityisosaamista ovat kunnioittava kohtaaminen, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus, haastavien keskusteluiden läpivieminen ja empaattinen lähestyminen. Annin arvot sovittelijana ovat inhimillisyys, pysähtymisen tärkeys ja oivalluttaminen. Anni on itsenäinen yrittäjä, joka tekee töitä Braversin verkostossa.

Sanna Fäldt

Työ- ja organisaatiopsykologian sekä muutosjohtamisen asiantuntija, kokenut tiiminvetäjä, työyhteisösovittelija ja mindfulnessohjaaja. Opiskelee paraikaa lyhytterapeutiksi. Yli 15 vuoden kokemus viestintäalan tehtävistä, viimeisimpänä Deloittelta markkinointi- ja viestintäjohtajana. Toinen Braversin perustajista ja toiminut päätoimisena valmentajana vuodesta 2019.

Sanna on tottunut valmentamaan kokeneita asiantuntijoita. Hän pyrkii ohjauksessaan edistämään oppimista lähestyttävien teoreettisten viitekehyksien, kokemuksellisten tekniikoiden ja käytännön esimerkkien kautta. Arvot sovittelijana ovat aitous, tasapuolisuus ja inhimillisyys

Sanna on kirjoittanut kaksi tietokirjaa: Nauti työstäsi! Naisen voimakirja työelämään (Bazar 2019) ja Pirjo ja Tyyne – Kesytä sisäiset äänesi (Bazar 2021). Kolmas kirja Sydämellä töissä ilmestyy 3/2023 (Avain).

kuulemme sinua!

Muotoilemme valmennussisällöt aina vastaamaan organisaatiosi yksilöllistä tilannetta. Saat meiltä sekä kertaluonteisia valmennuksia että pidemmälle aikavälille jaksottuvia ohjelmia välitehtävineen.


Hinnoitteluesimerkkinä Sovitteleva esihenkilö -valmennus kahdella valmentajalla verkon yli, 90 min, max. 50 osallistujalle, hinta 3 000 € + alv 24 %.