Sovitteleva esihenkilö

Kaksipäiväinen valmennus sinulle, joka kohtaat työssäsi haastavia tilanteita

Kaipaatko toimivia työkaluja ihmisten välisten ristiriitatilanteiden selvittämiseen?

Hyvä yhteistyö ja johtaminen perustuvat ihmisten väliseen arvostukseen. Toisen arvostaminen voi tuntua vaikealta, jos ollaan törmäyskurssilla ja yhteistyö takkuaa. Ihmisten johtamisessa ja esihenkilöroolissa näitä tilanteita on vaikea välttää, ja ne tuntuvat usein kuormittavilta. Ristiriidat ja konfliktit kaikessa haastavuudessaan tarjoavat silti aina myös mahdollisuuden parantaa yhteistyötä ja luottamusta.

 

Haluamme antaa sinulla uudenlaisia työkaluja, joilla voit kääntää haastavat vuorovaikutustilanteet mahdollisuuksiksi oppia ja vahvistaa yhteistyötä. Tule mukaan kaksipäiväiseen valmennukseen, jossa syvennymme tarkastelemaan sitä, mistä konfliktit syntyvät, miksi ne tuntuvat niin tuskallisilta, ja miten niiden ratkomisen kautta voidaan vahvistaa ihmisten välistä yhteyttä – huolimatta siitä, ollaanko asiasta samaa vai eri mieltä. Kun esihenkilönä opettelet käymään yhteyttä luovia keskusteluja, autat ja toimit roolimallina tiimillesi ja sitä kautta koko organisaatiollesi.

Restoratiivisen lähestymistavan hyödyt organisaatiolle:

purkaa ennakkoluuloja

auttaa ymmärtämään toisten näkökulmia

antaa työkaluja käsitellä herkkiä tilanteita ennen kuin ne kärjistyvät

tuo taloudellista hyötyä lisäämällä tuottavuutta ihmisten hyvinvoinnin ja yhteistyön kautta

vähentää inhimillistä kärsimystä

vahvistaa empatiakykyä

kehittää resilienssä

sitouttaa henkilöstöä

luo psykologisesti turvallista ilmapiiriä

Valmennuksessa opit mallin, jonka avulla voit lähestyä haastavaa tilannetta, johtaa siihen liittyviä keskusteluja, peilata eri näkökulmia ja löytää yhteisen uuden suunnan ihmisten välille.  Käymme läpi ja harjoittelemme käytännön tilanteita, jotta saat toimintamallit välittömästi käyttöön arjessa.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu esihenkilöasemassa toimiville, henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, työsuojeluvaltuutetuille, sekä muille sovittelusta kiinnostuneille johtajille ja asiantuntijoille.

Bravers valmennustalo asiantuntijayrityksen valmennukset sosiaaliset taidot

Mitä on sovitteleva lähestymistapa?

Sovitteleva lähestymistapa pohjautuu restoratiivisuuteen, jossa painotus on yhteyden palauttamisessa ja luomisessa sekä vastakkainasettelun purkamisessa. Restoratiivisuus purkaa ennakkoluuloja, lisää ymmärrystä ja vastuunottoa tuo kunnioitusta yhteisön jäsenten välille eri näkemyksistä huolimatta.

Ajankohta: to-pe 11.-12.5.2023
Klo: 9-16 (aamupala klo 8.30)

Paikka: POOL Work and Spaces,
Siltasaarenkatu 10, Hakaniemi

Hinta: 950 € (+ alv 24 %)

Hinta sisältää valmennuksen, materiaalit, aamiaisen ja kahvit.

VALMENTAJAT

Bravers valmentaja Anni Harada

Anni Harada

Vahva vuorovaikutuksen osaaja, ihmisläheinen tiimien toiminnan tuntija sekä vastuullinen, sitoutunut ja palveluhenkinen valmentaja, joka innostuu aidoista kohtaamisista sekä muutoksen ja kasvun mahdollisuuksista. Anni on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (Tampereen yliopisto), työyhteisösovittelija (HY+) ja pilatesohjaaja (UKK-instituutti).

Annin erityisosaamista ovat kunnioittava kohtaaminen, rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus, haastavien keskusteluiden läpivieminen ja empaattinen lähestyminen. Annin arvot sovittelijana ovat inhimillisyys, pysähtymisen tärkeys ja oivalluttaminen. Anni on itsenäinen yrittäjä, joka tekee töitä Braversin verkostossa.

Sanna Fäldt

Työ- ja organisaatiopsykologian sekä muutosjohtamisen asiantuntija, kokenut tiiminvetäjä, työyhteisösovittelija ja mindfulnessohjaaja. Opiskelee paraikaa lyhytterapeutiksi. Yli 15 vuoden kokemus viestintäalan tehtävistä, viimeisimpänä Deloittelta markkinointi- ja viestintäjohtajana. Toinen Braversin perustajista ja toiminut päätoimisena valmentajana vuodesta 2019.

Sanna on tottunut valmentamaan kokeneita asiantuntijoita. Hän pyrkii ohjauksessaan edistämään oppimista lähestyttävien teoreettisten viitekehyksien, kokemuksellisten tekniikoiden ja käytännön esimerkkien kautta. Arvot sovittelijana ovat aitous, tasapuolisuus ja inhimillisyys

Sanna on kirjoittanut kaksi tietokirjaa: Nauti työstäsi! Naisen voimakirja työelämään (Bazar 2019) ja Pirjo ja Tyyne – Kesytä sisäiset äänesi (Bazar 2021). Kolmas kirja Sydämellä töissä ilmestyy 3/2023 (Avain).

Valmennuspäivien ohjelma

11.5.2023
Teoria- ja keskustelupäivä

Päivä koostuu ristiriitojen ja ihmissuhdekonfliktien sekä restoratiivisen lähestymistavan teoriasta ja taustasta. Päivä sisältää paljon keskustelua ja pieniä harjoituksia, esimerkiksi itsereflektion tai pari- ja ryhmäharjoitusten muodossa.

 

8.30-9.00  Kahvit ja aamupalaa
9.00-12.00  Erilaisten ristiriitatilanteiden määrittely, synty ja tunnistaminen. Keinot lähestyä konfliktia ja puuttumisen hyödyt yksilöille ja organisaatiolle.
12.00-13.00  Lounas
13.00-16.00  Paineistetun vuorovaikutustilanteen lähestyminen selkeän prosessin kautta. Restoratiivisen (yhteyttä luovan) johtamisen periaatteet, hyödyt ja vieminen omaan arkeen.

12.5.2023
Case-päivä

Harjoitellaan monipuolisilla ryhmä-, keskustelu- ja simulaatioharjoituksilla käyttämään edellisenä päivänä opittuja tekniikoita. Harjoitustilanteina käytetään sekä osallistujien ja että valmentajien kokemuksia.

 

8.30-9.00  Kahvit ja aamupalaa
9.00-12.00  Harjoituksia
12.00-13.00  Lounas
13.00-16.00 Harjoituksia

 

Molempina päivinä on lisäksi lyhyitä kahvitaukoja. Kahvia on tarjolla koko päivän.

Ilmoittaudu valmennukseen täyttämällä oheinen lomake.

Täytä oheinen ilmoittautumislomake huolellisesti. Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautumis- ja peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova ilmoittautumishetkestä alkaen. Osallistumisen voi perua kuluitta 14 vuorokautta ennen valmennusta. 7-13 vrk ennen valmennusta tapahtuvasta peruutuksesta perimme 50 % hinnasta ja 0-6 vrk ennen valmennusta tapahtuvasta peruutuksesta täyden hinnan. Sairastumisesta johtuvissa peruutuksissa voidaan osallistumismaksu jättää veloittamatta tai palauttaa lääkärintodistusta vastaan.