Mistä oikein puhumme?

Sanasto

Bravers-suomi – rakkaudesta kieleen!

Olemme keränneet tänne palveluidemme keskeistä sanastoa siten, kuin itse sen ymmärrämme. Sanasto täydentyy matkan varrella. Mikäli haluat lisätä tai muuttaa jotakin listaan/listalta, tai ihan vain käydä mielenkiintoisen keskustelun kanssamme, otathan rohkeasti yhteyttä!

 

Olemme koulutettuja mindfulnessin, coachingin, viestinnän ja johtamisen ammattilaisia. Ohjauksemme perustuu sekä opintojen ja työnteon aikana tutustumiimme alan tutkimuksiin ja tietokirjallisuuteen että käytännön kokemuksemme yhteensä yli 40 vuodesta työelämää. Emme koskaan valmenna ilman tieteellistä viitekehystä ja tuomme sen aina ilmi valmennusmateriaaleissamme.

Coaching

Ohjausmuoto ja prosessi, jossa valmentaja auttaa coachattavaa kirkastamaan tavoitteensa sekä näkemään ja ottamaan käyttöön piileviä vahvuuksia ja voimavaroja, niin että tämä voi saavuttaa tavoitteessa.

Flow

Syvästi nautinnollinen, optimaalisen toiminnan tila jossa tietoinen mieli on pois päältä ja oppiminen kehittyy moninkertaisella nopeudella. Vaatii syvää keskittymistä ja heittäytymistä. On melkein jokaisen ulottuvilla työssä ja vapaa-ajalla tietyin tekniikoin.

Mindfulness

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo, tietoisuus mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista. Läsnäoloa aistien kautta tässä hetkessä. Jo muutaman viikon harjoittelun on todettu aiheuttavan merkittäviä positiivisia muutoksia aivojen rakenteessa. Uskonnosta riippumaton, juuret buddhalaisessa psykologiassa yltäen yli 2500 vuoden taakse.

Ryhmäcoaching

Ryhmässä tapahtuva coaching. Yleensä organisaatioympäristössä tapahtuva ryhmäcoaching voidaan järjestää kerran tai useammin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Vahvuudet

Itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin väline. Omiin vahvuuksiin tutustuminen on ponnahduslauta myönteiselle itsetuntemukselle ja kasvulle. Työn kehittäminen omien vahvuuksien pohjalta voi auttaa lisäämään työstä saatavaa nautintoa ja synnyttää työn flowta.

Valmennus

Aktiivisen ajattelun ja oivallusten kautta syntyvää kehitystä. Meillä Braversissä valmennuksessa itsenäistä ajattelua ja reflektointia aktivoidaan olemassa olevan tiedon avulla. Valmennusta, jossa tieto löytyy puhtaasti asiakkaasta ja hänen tilanteestaan, kutsumme coachingiksi.

Vertaiscoaching (co-coaching)

Coaching-suhde, jossa valmentaja ja valmennettava ovat toistensa vertaisia esim. työympäristössä, ja toimivat vuorotellen molemmissa rooleissa. Vertaiscoaching on työkalu matalan hierarkian työkulttuurin ja itseohjautuvan toiminnan tukemiseksi ja osaamisen kehittämiseksi.

Valtauttaminen

Aktiivisuuteen ohjaava johtamistapa, jossa esimies varmistaa, että alaisilla on tarvittavat valmiudet, tietoisuus ja taito ymmärtää ja käyttää kaikkea osaamistaan ja hallussaan olevaa aineistoa ja työkaluja parhaaseen tulokseen päästäkseen.

Voimaantuminen

Ihmisen sisäinen prosessi, jossa henkilö mm. löytää omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan sekä usein oppii uutta omasta itsestään. Kun henkilö voimaantuu, hän löytää itsestään sisäistä voimantunnetta. Sisäinen voimantunne on omia voimavaroja ja vastuullista luovuutta vapauttava tunne.

Voimauttaminen

Kanssaihmisten voimaannuttaminen. Oman voiman ja rohkeuden tukeminen.