Työyhteisön menestystarinat

Täsmävalmennus organisaatiolle, joka haluaa lisätä innostusta ja yhteisöllisyyttä

JOKAISESSA ORGANISAATIOSSA ON VAHVUUKSIA JA ONNISTUMISIA JOISTA EI PUHUTA

Tarinankerronta on yksi ihmiskunnan vanhimmista keinoista jakaa tietoa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Valitettavasti suorittava kulttuuri, jossa elämme ja työskentelemme, jättää liian vähän tilaa tarinoille ja siksi moni onnistuminen ja vahvuus jää huomaamatta. Ihmiselle on tyypillisempää keskittyä siihen, mikä ei toimi, kuin siihen mikä toimii.

 

Työyhteisön menestystarinat on täsmävalmennus organisaatiolle tai tiimille, jossa kaivataan innostumista itsestä, omasta porukasta ja yhteisistä saavutuksista. Pysähtyminen onnistumisten ja vahvuuksien äärelle luo toiveikkuutta ja merkityksellisyyttä sekä vahvistaa luottamusta ihmisten välillä.  Samalla luodaan positiivista vuorovaikutuskulttuuria ja parannetaan yksilöiden ja työyhteisön hyvinvointia. Pienten hyvien asioiden huomaaminen ja niiden jakaminen lisää yhteishenkeä, yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä työyhteisön resilienssiä. Tämä vahvistaa kuin itsestään myös palautteen antamisen ja vastaanottamisen kulttuuria.

Onnistumisten tunnistamisen hyödyt organisaatiolle:

lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta

vahvistaa yhteistyötä ja luottamusta työyhteisössä

auttaa tiimejä ymmärtämään toisten tiimien toimintaa ja oman työn vaikutusta muihin

auttaa näkemään ihmisten erilaisuuden vahvuutena

lisää me-ajattelua, vähentää minä-ajattelua

lisää hyvinvointia ja jaksamista työssä

lisää tuottavuutta ja innovointikykyä

Valmennuksessa opitaan tunnistamaan omia ja toisten vahvuuksia, kiinnittämään huomiota onnistumisiin ja hyödyntämään niitä arjen positiivisena voimavarana. Valmennuksessa käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla osallistujat pääsevät harjoittelemaan taitoja käytännössä – yli tiimirajojen.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus sopii tiimeille ja organisaatioille toimialasta riippumatta. Ryhmäkokosuositus on 10 - 50 henkeä, suuremmille henkilömäärille räätälöimme oman version. Valmennuksen kesto on kolme tuntia.

Etänä vai livenä?

Istuuko organisaatiosi tai tiimisi eri toimipisteissä tai useammassa maassa? Valmennus rakentaa tehokkaasti etäyhteisöllisyyttä ja voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi joko kasvokkain tai täysin virtuaalisti.

Työelämän menestystarinat -valmennus (3 h)
3000 € + alv 24 %

Hinta pitää sisällään toteutuksen kahdella valmentajalla, valmennuksessa käytettävät ja syntyvät materiaalit sekä
matkakulut pk-seudulla.

VALMENTAJAT

Bravers valmentaja Saana Karikumpu

Saana Karikumpu

Organisaatioiden ja yksilöiden oppimisen ja kehittämisen asiantuntija, luovien ja toiminnallisten menetelmien sekä ryhmänohjauksen ammattilainen ja sertifioitu fasilitaattori. Saana on työskennellyt mm. henkilöstön kehittämisen asiantuntijana (Asuntosäätiö), fasilitaattorina (Seikkailu Oy) sekä kasvatusalalla johtamistehtävissä. Koulutukseltaan Saana on HR-tradenomi, sosionomi sekä ohjaustoiminnan artenomi. 

Saanan erityisosaamista on ryhmän osallistaminen ja aktivointi yhteiseen työskentelyyn, sekä innostaminen ja energisointi. Hän hyödyntää valmennuksissa luovia ja toiminnallisia menetelmiä erityisesti oppimisen syventämisessä, havainnollistamisessa sekä yhteisen ymmärryksen visualisoinnissa. Saana on itsenäinen yrittäjä, joka tekee töitä Braversin verkostossa.

Sanna Salovuori

Viestinnän, vuorovaikutuksen, luovuuden ja piilopotentiaalin asiantuntija ja entusiasti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja coach. Opiskelee paraikaa Yhteisöpedagogin YAMK-tutkintoa. Sannalla on yli 20 vuoden kokemus vaativista viestinnän ja projektinjohdon tehtävistä mm. Messukeskuksesta, SGN Groupista, Saranen Consultingilta ja PING Helsingistä (Co-founder). Toinen Braversin perustajista ja toiminut yrittäjänä vuodesta 2013 ja valmentajana vuodesta 2017.

Sanna alustaa sujuvasti valmennuksia tieteeseen ja kirjallisuuteen pohjautuen, mutta innostuu erityisesti, kun luodaan jotain uutta ja ammennetaan osallistujien yhteisestä viisaudesta. Hän käyttää mielellään valmennuksissa luovia keinoja, kuten musiikkia, liikettä ja teatteri-improa. 

Sanna on kirjoittanut tietokirjan Pirjo ja Tyyne – Kesytä sisäiset äänesi (Bazar 2021) yhdessä kollegansa Sanna Fäldtin kanssa.